گالری

2 مورد

گالری تصاویر، ویدیو و فایل ها

گزارش تصویری از کنگره های بین المللی و  ملی ژنتیک ایران

گزارش تصویری از کنگره های بین المللی و ملی ژنتیک ایران را مشاهده می‌کنید. این گزارش شامل تصاویر و جزئیاتی از مهم‌ترین جلسات، ارائه‌ها و فعالیت‌های این رویداد بزرگ در زمینه ژنتیک می‌باشد.

همایش پانزدهم ژنتیک ایران