مطالب

9 نوشته

اخبار و سایر نوشته ها را از اینجا مطالعه فرمائید ...

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
4.7 (3 بازخورد)

کتابچه راهنمای برنامه‌های کنگره

کتابچه راهنمای تفصیلی  برنامه‌های کنگره شامل  کلیات برنامه‌های روزانه برنامه‌ نشست‌ها و سخنرانی‌های  تخصصی برنامه‌ سخنرانی‌های کلیدی در....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
0 (0 بازخورد)

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی تکنیک های راه اندازی کسب و کار و جذب مشتری

    برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی تکنیک های راه اندازی کسب و کار و جذب مشتری مدرس: دکتر مصطفی شاکریان دکترای مدیریت بازاریابی ، مدیر موسس سه برند تجاری  زمان....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
4 (3 بازخورد)

تمپلیت و راهنمای پوستر الکترونیک

چنانچه خلاصه مقاله ارسالی شما بصورت پوستر پذیرفته شده است، لطفا مطابق راهنمای زیر اقدام فرمائید: 1. تمپلیت پوستر را دانلود کرده و اطلاعات خود را در آن جایگذاری کنید.....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
0 (0 بازخورد)

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی معرفی ابزارهای ریاضی ( فوریه و موجک) و کاربردهای آنها در آنالیزهای ژنتیکی 

      برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی معرفی ابزارهای ریاضی ( فوریه و موجک) و کاربردهای آنها در آنالیزهای ژنتیکی  مدرسان: دکتر پیمانه داودی دکتری ژنتیک و اصلاح....