مطالب

9 نوشته

اخبار و سایر نوشته ها را از اینجا مطالعه فرمائید ...

No Title
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
0 (0 بازخورد)

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی تکنیک های راه اندازی کسب و کار و جذب مشتری

    برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی تکنیک های راه اندازی کسب و کار و جذب مشتری مدرس: دکتر مصطفی شاکریان دکترای مدیریت بازاریابی ، مدیر موسس سه برند تجاری  زمان....

No Title
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
0 (0 بازخورد)

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی معرفی ابزارهای ریاضی ( فوریه و موجک) و کاربردهای آنها در آنالیزهای ژنتیکی 

      برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی معرفی ابزارهای ریاضی ( فوریه و موجک) و کاربردهای آنها در آنالیزهای ژنتیکی  مدرسان: دکتر پیمانه داودی دکتری ژنتیک و اصلاح....