مطالب

9 نوشته

اخبار و سایر نوشته ها را از اینجا مطالعه فرمائید ...

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
0 (0 بازخورد)

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی معرفی ابزارهای ریاضی ( فوریه و موجک) و کاربردهای آنها در آنالیزهای ژنتیکی 

      برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی معرفی ابزارهای ریاضی ( فوریه و موجک) و کاربردهای آنها در آنالیزهای ژنتیکی  مدرسان: دکتر پیمانه داودی دکتری ژنتیک و اصلاح....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
0 (0 بازخورد)

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آموزش آنالیز شبکه های وزن دار با استفاده از پکیج WGCNA

  برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی آموزش آنالیز شبکه های وزن دار با استفاده از پکیج WGCNA مدرس: خانم سئودا حسین زاده ( دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشگاه....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
5 (1 بازخورد)

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی تکنولوژی های برپایه کریسپرکس9 برای ناک اوت و ناوک این ژن ها و پرایم و بازادیتور

    برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی تکنولوژی های برپایه کریسپرکس9 برای ناک اوت و ناوک این ژن ها و پرایم و بازادیتور CRISPR/Cas9- based knockout/knockin, base and prime & Editors مدرس: دکتر....

No Title
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
 • Review rating
0 (0 بازخورد)

GC Idea 2024 فرصتی برای ارائه ایده‌های نوآورانه در حوزه ژنتیک

با گسترش فناوری‌های ژنتیکی و اهمیت آن در بهبود سلامت و کیفیت زندگی انسان‌ها، رویداد GC Idea 2024 به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای ارائه ایده‌های نوآورانه و آماده....