مطالب

6 نوشته

اخبار و سایر نوشته ها را از اینجا مطالعه فرمائید ...

No Title
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
0 (0 بازخورد)

معرفی رویداد GC Idea 2024

به رویداد GC Idea 2024 خوش آمدید. رویداد GC Idea 2024، از برنامه های ویژه کنگره ملی و بین المللی ژنتیک ایران می باشد  که ایده‌ها با استعداد و نوین در حوزه ژنتیک یکجا جمع....